Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Náš prístup k IFS

business prinos

Tradičný facility management je zvyčajne realizované buď ako interné riešenie (neposkytované externým dodávateľom) alebo prostredníctvom externého partnera s využitím modelu agenta správy, kde manažér správy majetku  pôsobí ako prostredník pri nákupe služieb od tretích strán klientovým menom. Oproti tomu model IFS pracuje s celkom odlišným systémom dodávky služieb. ISS preberá plnú zodpovednosť za všetky alebo za väčšinu poskytovaných služieb, čo umožňuje plnú kontrolu nad všetkými ľuďmi, ktorí sa na poskytovaní služieb podieľajú. Tak možno dosiahnuť spoľahlivosť, zodpovednosť a pružnosť v reakciách. Dôležité rozhodnutia sú uskutočňované na úrovniach čo najbližšie konečnému klientovi.

Vzhľadom k tomu, že ISS poskytuje všetky alebo väčšinu služieb v priestoroch klienta, nedochádza k nedostatkom v spolupráci riadiacich a prevádzkových úrovní správy. Všetky služby sú ošetrené zmluvou. Náš account manažér je plne zodpovedný za poskytované služby – primárne prostredníctvom zamestnancov pracujúcich v sídle klienta s podporou dislokovaných tímov a pochopiteľne s podporou ďalších služieb zázemí a centier excelencie. Vďaka využitiu takejto jednoduchej štruktúry už nie je treba ďalších prostredníkov.

Interné riešenie:

IFS služby

Integrované facility služby poskytované ISS:

IFS služby

Žiadne zdvojené funkcie
K zdvojeniu zodpovednosti bežne dochádza napríklad keď firma využije služieb dodávateľa cateringu, najme si firmu na zabezpečenie technického vybavenia a tiež upratovaciu firmu. V neintegrovanom modeli nemajú dotyční zamestnanci žiadnu motiváciu ani iné stimuly k aktívnej spolupráci, takže vytváranie synergií je obtiažne pokiaľ nie celkom nemožné.

Zdvojené zodpovednosti pritom fungujú ako prekážky v integrácii a synergii. IFS tieto prekážky medzi jednotlivými funkciami odstraňuje. Zamestnanci potom pracujú ako tím, čo významne zvyšuje ich motiváciu, retenciu a efektivitu a prináša väčšiu dôslednosť v práci i vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Štruktúra tímu má pritom iba jednu úroveň riadenia a kontroly a o to jednoduchší a účinnejší systém prevádzky, ktorý je tiež efektívnejší vo vzťahu k nákladom.

Výkonný account manažér
Tím fungujúci v sídle klienta je kľúčom k úspešnejšej integrácii služieb – a v pridávaní hodnoty pre spoločnosť klienta. Výkonný account manažér ISS tento tím vedie. Má pracovisko taktiež v sídle klienta a jeho úlohou je riadiť každodenné prevádzkové záležitosti bez nutnosti zásahu klienta. Výkonný account manažéri sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou organizačnej štruktúry spoločnosti klienta.

Výkonný account manažér v úzkej spolupráci s vedením a zamestnancami spoločnosti klienta vykonáva všetky dôležité rozhodnutia. Výkonní account manažéri ISS tvoria priame spojenie medzi plánom služieb pre spoločnosť klienta a jeho realizáciou, čo umožňuje eliminovať prostredníkov,  nepriamych subdodávateľov či zbytočnú byrokraciu.