Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

IFS KPI

V ISS aplikujeme kľúčové ukazovatele výkonnosti, aby sme mohli vyhodnotiť efektivitu a kvalitu našich služieb a zaistiť, aby ste vďaka nášmu partnerstvu získali čo  najviac. Kľúčové ukazovatele výkonnosti zahrňujú vyhodnocovanie miery fluktuácie zamestnancov, aktívneho zapojenia zamestnancov, meranie zákazníckej skúsenosti/spokojnosti a efektivity služieb.

Okrem toho, je tu niekoľko príkladov kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré môžete prerokovať s vaším poskytovateľom služieb, aby ste sa presvedčili o výkonnosti súčasného nastavenia facility služieb:

  • Spokojnosť konečného zákazníka
  • Realizované úspory oproti plánu
  • Čas stratený v dôsledku úrazu či nehôd
  • Doba potrebná k splneniu požiadaviek na službu alebo vyriešenie nahláseného problému
  • Inovácia a neustála snaha o zlepšenie atď.