Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Excelencia

IFS excellence

Integrácia = synergia

Vďaka IFS vznikajú v jednotlivých etapách pracovného procesu synergie, ktoré optimalizujú celý systém poskytovaných služieb a vytvárajú hodnotu. IFS sa pritom opiera o hlavné piliere – ľudské zdroje a procesy. V dôsledku toho sú ľudia motivovaní k neustálemu hľadaniu ďalšej optimalizácie celého procesu. Integrácia má tiež kladný vplyv na spokojnosť zamestnancov a to nielen zamestnancov klienta, ale aj zamestnancov ISS, čo priamo ovplyvňuje kvalitu služieb.