Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Stratégia Global Corporate Clients

GCC stratégia

Plán pre Global Corporate Clients stanoví stratégia „The ISS Way“. Naše pôvodné upratovacie služby už predstavujú menej ako 50% našich globálnych aktivít a presúvame sa k plne vyváženej škále facility služieb. Optimalizujeme hodnotu pre našich klientov preverovaním štandardov eliminácií odpadu a uplatňovaním best practice naprieč klientmi.

Strategickým rozhodnutím s výhľadom k roku 2016 je pokračovať v podpore znalostí potrebných pri dodávke integrovaných facility služieb (IFS) prostredníctvom lokálnej aplikácie globálnych zmlúv. To umožní skupine ISS pokračovať v transformovaní a raste v oblasti modelu samostatného IFS na lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni.

Global Corporate Clients má dopad na ISS v troch kľúčových oblastiach:

  • Vyššia úroveň samostatného fungovania naprieč všetkými službami za účelom eliminácie javu marže z marže
  • Väčšia transparentnosť podporuje produktivitu pre ISS a pre klienta znižuje počet zmluvných úrovní riadenia zdrojov
  • Zvýšenie úrovne kvality služieb a synergie naprieč službami s cieľom riadiť hodnotu pre klienta