Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Globálni firemní klienti

Global corporate clients

V odpovedi na medzinárodný dopyt po rozsiahlych a zložitých zmluvách na facility služby založila ISS Group v roku 2007 oddelenie Global Corporate Clients. Toto oddelenie vyhľadáva a účastní sa nadnárodných výberových konaní na úrovni ISS Group a následne zaisťuje správu a riadenie zmlúv a obchodnú transformáciu, implementáciu zmluvy pre regionálnych, medzinárodných a globálnych klilentov.

Vďaka založeniu Global Corporate Clients sa ISS stala skutočne globálnym dodávateľom outsourcingu. Obchod exponenciálne rastie a pokrýva celú škálu facility služieb od mäkkých po tvrdé služby a facility management, čo tiež zahŕňa riadenie energie a riešenie pre pracovisko.

Odvetviami obsiahnutými v portfóliu Global Corporate Clients sú bankovníctvo, obchod a IT, výroba potravín a nápojov a farmaceutické firmy. O odvetviach, ktorým ISS poskytuje služby, si prečítajte tu.