Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

O ISS

Naša Stratégia – The ISS Way

Naša stratégia sa opiera o štyri základné kamene: orientácia na zákazníka, riadenie ľudí, stratégia IFS a multilokálny prístup.

Orientácia na zákazníka

ISS sa primárne zameriava na svojich zákazníkov. Uspokojujeme ich potreby v miestnom, regionálnom i celosvetovom meradle, pričom im prinášame špecifickú pridanú hodnotu a zameriavame sa na zisťovanie ich individuálnych potrieb a prianí. Budujeme so svojimi zákazníkmi, ktorí oceňujú náš prístup k službe, trvalé partnerstvá. 

Riadenie ľudí

Pre ISS je riadenie ľudí kľúčovou schopnosťou. V riadení ľudí vynikáme nad ostatnými a sme tak schopní ponúkať dokonalosti i vo svojich službách. Zmierňujeme riziká a neistotu, ktoré preberáme od svojich zákazníkov, uplatňovaním vodcovských schopností, politík riadenia ľudských zdrojov, ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, školením zamestnancov a využívaním hlbokej znalosti pracovného práva. Týchto výhod dosahujeme vďaka zdieľaniu znalostí a najlepších osvedčených postupov. Nahliadnite do našej sekcie Kariéra tu a našej sekcie Zodpovednosť tu.

Stratégia IFS

Pre ISS je IFS strategickým cieľom. Približujeme ponuku svojich služieb k IFS budovaním „Domu služieb“ ISS a rozvíjaním vlastného potenciálu v oblasti Facility Managementu (FM). Vlastnými silami dodávame na niekoľkých miestach súčasne služby, vymedzené v rámci „Domu služieb“ ISS, a dodávky svojich služieb plynule začleňujeme do organizácií našich zákazníkov. Pre viac informácií o našich ponukách FM kliknite tu.

Multilokálny prístup

V ISS zachovávame rovnováhu medzi nezávislosťou a zjednotením. Využívame silného miestneho vedenia a nezávislosti k zaisteniu včasnej reakcie na dopyt a požiadavky. Zohľadňujeme ale tiež nadradené základné zásady skupiny a jej strategické smerovanie, aby sme využili najlepšie osvedčené metódy a svoju geografickú stopu. Sme disciplinovaní a používame prísne finančné kontrolné mechanizmy.