Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

O ISS
nasa vizia

Naša vízia

„Budeme tým najlepším poskytovateľom služieb na svete“

Vízia spoločnosti ISS

V spoločnosti ISS je viac ako pol milióna zamestnancov a k úspechu potrebujú vedieť, kto sú, kam smerujú a prečo tam smerujú. To dáva jasný cieľ a podporuje hrdosť v roli, ktorú ISS zastáva – či už individuálne alebo ako spoločnosť. Preto svoj cieľ, stať sa najlepším poskytovateľom služieb na svete, dávajú všetci ISS zamestnanci priechod potenciálu prameniacemu zo sily ľudského prístupu, v excelencii, kreativite a inovácii služby so starostlivosťou, ktorú zákazník cíti. Činnosť našich zamestnancov je založená na hlbšom poznaní a pochopení zákazníckych potrieb s cieľom dokázať odpovedať na otázku „Ako pomáha to, čo robím v naplnení cieľov v podnikaní klientovi“. Všetci ISS zamestnanci trvalo posilujú kultúru spoločnosti, sú súčasťou budovania silnej značky ISS, s jasným cieľom byť tým najlepším poskytovateľom služieb na svete.