Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

O ISS

Princípy podnikania


Sila firemnej kultúry spoločnosti ISS vychádza zo zdieľaných hodnôt, samostatnosti zamestnancov, vizionárskeho leadershipu a solídneho prostredia. Od svojho vzniku sa spoločnosť ISS riadi filozofiou managementu založenou na viere v jednotlivca a na rešpekte k jednotlivcovi – na viere v to, že jednotlivec môže a bude vynikať iba vtedy, pokiaľ sa mu dá príležitosť; na viere v to, že mať schopných a angažovaných zamestnancov znamená mať spokojených zákazníkov, čo potom vedie k vytváraniu hodnôt pre akcionárov.
Ďalej sú definície kultúry a stratégie ISS formulované v Manažérskej príručke ISS ako tzv. deväť „ISS Princípov podnikania”:

 principy