Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Kariéra

Objavte ISS

ISS je svetovou jednotkou v oblasti systémových riešení služieb spojených s chodom nehnuteľností a kancelárií.

Keďže naši pracovníci sú jadrom nášho úspechu, starostlivosti o zamestnancov venujeme veľkú pozornosť. Na podporu toho ISS vyvinula jasnú víziu: EncentiviseTM, název složený z konceptu envision - zdieľané vízie, educate - vzdelávanie, empower - delegovanie zodpovednosti a incentivise - motivácia. EncentiviseTM sa teda týka motivácie, vzdelávania a odmeňovania.

Envision
Je podmienkou úspechu celej ISS. Naši zamestnanci musia zdielať rovnakú viziu budúcnosti ISS, a tak svoju prácu a úsilie smerovať k rovnakým celofiremným cieľom. Zdieľaná vízia ISS je podporovaná firemnými hodnotami, spoločnou víziou a efektívnou komunikáciou.
Educate
Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou každodennej operatívy a je rozhodujúcim činiteľom rastu a úspechu ISS. Zamestnanci sú školení ako lokálne v každej krajine, tak centrálne na ISS Service University. Školenie na ISS Service University je formované tak, aby prispelo k výstavbe budúcej firemnej kultúry, zvýšilo rozvoj znalostí, schopností atď.
Programy ISS International Career Exchange (ICE) sú súčasťou ISS Service University a ich cieľom je podpora výmeny skúseností a znalostí medzi jednotlivými krajinami, rozvoj pracovníkov atď.
Empower
Spoločné zdieľanie cieľov, neustále vzdelávanie a aktuálne informácie o dianí na ISS trhu umožňujú delegovať zodpovednosť, právomoci a kompetencie. ISS je decentralizovaná organizácia, ktorá rozdeľuje zodpovednosť, podporuje rozvoj a konanie každého individuálneho zamestnanca .
Energise
Dobrí zamestnanci určujú výkon celej ISS. Preto ISS odmeňuje zamestnancov, ktorí sú podnikaví, energickí a majú ambície dosiahnuť dobrý výkon.

Zamestnanci ISS majú jasnú víziu svojho pracovného postupu a kariéry.
Pracovný výkon našich zamestnancov na všetkých pozíciach je riadený mnohými postupmi a procedúrami ako napríklad riadenie kariéry, hodnotiace pohovory, účasť na tímových hrách či assessment centre.

ISS dbá na zdravé a motivujúce pracovné prostredie svojich zamestnancov. Používa ergonomicky správne prístroje a zariadenia, a tiež najmodernejšiu techniku umožňujúcu zamestnancom maximálne pracovné nasadenie.

 kariera